Watson? Newton? Smith? Allen? Washington explores QB options